Цвета Кирилова: До Министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз г-жа Лиляна Павлова

ДО

Министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
г-жа Лиляна Павлова

Уважаема госпожо министър,
Във връзка с писмото, което долетя в отговор на иновативното предложение на три гражданските организации, касаещо ротационното председателство на България на Съвета на ЕС, бих искала да посоча няколко възлови момента на несъгласие. Вашият отговор, госпожо, е не само с вяло и немотивирано съдържание, но и е напълно неприемлив за нас.

Не виждам причина да се упражнява политическа репресия срещу предложения, касаещи успеха на българското общество и разбиранията му – какво иска то с днешна дата и как да презентира идеите си на масата на диалога на Европа. Европа, госпожо, иска ПРОМЯНЯ и ВЪЗРАЖДАНЕ. Това означана Реформа, Смелост на идеите, Креативен подход и Кураж за надграждане.

Г-жо Павлова, вместо да отговаряте като последна инстанция на ЕС, защо не се замислихте, че можеше още преди неуместното Ви оправдание с въпрос – как ще се завърти тежката административна машина по темата, най-малко на национално ниво у нас, на обществено обсъждане и дискусии с гражданските организации, да се опитате да представите това, натрупало одобрението на хиляди български граждани, предложение и все пак да положите усилие да му дадете възторжено гласност. И не само!

Отново преди да експериментирате да зачерквате брилянтни идеи в зародиш, екипът Ви може да си направи труда да подготви елемент във Вашето изказване по време на официалното откриване на събитията, за да споделите, че инициативността и креативното мислене на гражданите на България нарастват и от тях се раждат интересни и необичайни идеи за усъвършенстване на Европа. А този подход гарантира привличане на младите хора към мисловни иновации, касаещи нейните институции и практики.

Защото предложението за ЛИЦЕ на България по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС, госпожо Павлова, е интеракция между Европа и нейната общност. Идеята не касае само България, тя засяга всички страни членки! И именно на първата среща на най-високо ниво у нас Вие, като представител на българското общество, трябва да споделите, че България има уникална идея и я предлага на вниманието на официалните гости. Защото, ако не го направите Вие, ще го направи същото това българско общество в Европа чрев нейните институции!

Какво ще се случи след това и как ще се задвижи европейската бюрократична машина, вече е въпрос на работа на усмихнати и отговорни служители, на тяхната мотивация, усърдие и сърце. Европа е семейство с обща ценностна система. Европа ще се трансформира в динамична система с нови подходи, но не когато се разглежда еднолично като сбор от държави с феодално господство.

И бих добавила, че думи като „консенсус“, „конкурентноспособност“ и „кохезия“ ще си останат само понятия, хвърлени в пространството. Как може да има „кохезия“, когато хората в Европа, като нации и общности, тепърва се опознават едни други, докато напасват различията в правилата на функциониране на инстиуциите и законите в държавите им? Как да се направи „консенсус“ с някого, когато не познаваш културата му, начина му на мислене и нуждите му? А „конкурентоспособност“ в хипер дигиталния и технологичен 21 век се създава с иновации, госпожо Павлова.

Европа в замисъла си е една красива идея и именно заради нея, нито един висш европейски политик не би останал безразличен към това чисто БЪЛГАРСКО предложение, защото е изпълнено с дух и е в защита на новото и одухотвореното лице на България.

Убедена съм, че чуждите гости и висшите европейски ръководители ще приемат идеята като предвестник на позитивната промяна в идващата пролет на 2018 година, с много вдъхновение и мотивация. Нашата роля НАЙ-ПЪРВО е да лансираме предложението и да предизвикаме обновяване на моделите на общуването на Европа към младите хора!

Ваша Цвета Кирилова
(На народа)