Цвета Кирилова: Как България може да стане Президентска Република?

СЪЗНАНИЕ СЕ ПОВДИГА СЪС ЗНАНИЕ

Как България може да стане Президентска Република?

1. От настоящия парламент е необходимо с гласовете на минимум 120 народни представители и заедно с Президента да се инициира свикване на Велико Народно Събрание.

(Този конституционен факт не възпрепятства държавния глава да даде тон за песен и да се започне обществено обсъждане по темата, а народът да задължи депутатите да се съобразят с неговата воля;)

2. Когато новото Велико Народно Събрание е свикано, ще приеме НОВА КОНСТИТУЦИЯ, забележете НОВА, не кърпена и нагласяна за свои.

3. ПРОЕКТЪТ за нова Конституция се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.

(Вариант 1 – Някой трябва да я е подготвил преди това! Уверена съм, че вече има прекрасни готови проекти за нова Конституция!

Вариант 2 – Проектът за нова Конституция обаче може да се изработва член по член под диктовката на Суверена в рамките на Велико Народно Събрание. Този проект на Основния закон в държавата (Конституцията) няма да е предварително написан от НЯКОЙ, за да няма съмнения в задкулисие и намеса във вътрешната политика на държавата ни!

Всички 400 човека, 240 + 160 от граждански сдружения, които ще имат шанса да СЪЗДАДАТ И СЪТВОРЯТ новата демократична Конституция, ще седнат на работните си места и под зоркото наблюдение на НАРОДА, запрятат ръкави и денонощно започват да пишат, и изграждат скелета на проектната основа на Конституцията по комисии. След това проектодокументът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще се подложи на национално, публично обсъждане и ще се потърси категоричното обществено одобрение на всеки един член от съдържанието на проектодокумента.

Накрая 400 депутати ще гласуват и одобрят СЪГЛАСУВАНИЯ С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ окончателен вид на текста на новата българска демократична Конституция!)

4. Народното събрание решава да се произведат избори за Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители. Сиреч 160 народни представители от 240. Убедихте ли ги?

5. Президентът насрочва избори за Велико Народно събрание в тримесечен срок от решението на Народното събрание.

6. С произвеждането на избори за Велико Народно събрание пълномощията на настоящото Народното събрание се ПРЕКРАТЯВАТ.

7. Във ВНС ще има 400 депутати.

8. Великото Народно събрание решава само тези въпроси от Конституцията, за които е избрано, но в неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание. Тоест няма пречка да работи и като обикновено НС.

9. Правомощията на Великото Народно събрание се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

10. Премахване на ВНС, като специализирана законодателна институция в България.
Поздрави,

Ваша Цвета Кирилова

СЪЗНАНИЕ СЕ ПОВДИГА СЪС ЗНАНИЕКак България може да стане Президентска Република?1. От настоящия парламент е…

Публикувахте от Цвета Кирилова в Неделя, 2 август 2020 г.

<