Цвета Кирилова: На България днес й трябва духовно – технологична еволюция!

Истината упражнява мощно дисциплиниращо въздействие в хаоса на материалния живот. Нейните проявления пораждат неп­реодолими ограничения за онези, които все още не са проникнали в същността й. Тази закономерност има и своята положителна ро­ля за невежите и заблудените – тя ги предпазва да изгорят в огъня на Истината, който е безпощадно унищожителен спрямо непод­готвените да възприемат извънредно високите му вибрации. Затова пък към зрящите Истината проявява невиждана щедрост – дарява ги навеки със свобода. Пътуването към Истината – като Цел на разумния живот – притежава своето основно направление. Колкото и да се лутаме, да спираме, да падаме, да се връщаме и отново да продължаваме напред по този Път, някъде там, на духовния хоризонт, неизменно проблясва фарът на Истината. Той никога не угасва. Ако успеем веднъж завинаги да свалим булото на заблуди­те и илюзиите от вътрешния си взор, никога не ще загубим вярна­та посока. В рамките на тези размисли нека проследим съответ­ното обобщение на Учителя П. Дънов: „Всички същества, които не живеят според Истината, имат желание да се движат безразборно. И затова природата ги е ограничила. А Истината подразбира движение в определена посока – посоката, в която всичко във Вселената се движи – от граничното към безгранич­ното и безначалното. „Истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32)

Интелектът е един от най-мощните инструменти, оръдия и способности на Бога. Бог или еволюцията, те са едно и също нещо, са заети предимно с творчество, защото трябва от нищото да се създаде битие. Понеже БОГ Е НЕПРЕСТАННО АНГАЖИРАН СЪС СЪЗИДАНИЕ, интелектът е силата, която класифицира, подрежда, дистрибутира и конфигурира създаденото.

БОГ ТВОРИ И НЕПРЕКЪСНАТО ХВЪРЛЯ ЗАД ГЪРБА СИ. Ако нещата в човечеството вървят зле, това е ЗАЩОТО БОГ НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ ДА ТВОРИ!!! Защото Бог твори с времето и всяка нова вълна на времето той не трябва да изпуска. Интелектът е анализ преди всичко, казва Тимен Тимев. Следователно интелектът е отговорен за нашето действие или бездействие, осъзнаване и неосъзнаване. Защото като раздробяваме с анализ, разделяйки всяко от всяко, забравяме за синтеза.

Работата на Бог не е да бъде babysitter на всеки, а да поддържа на мега ниво съзидателния процес, без да спира!!! Той се интересува от ЦЯЛОТО! Интелектът зад него има задачата да подрежда. Интелектът има ролята да се погрижи да няма революция на неразбирането и на неосъзнаването, на глупостта. Бедите си идват от интелекта на човека и от постоянството ни да разделяме и парцелираме на части всичко. Чрез интелектуалната сила цепим всичко, за да видим състава му, конструкцията.

Интилектът НЕ трябва да се ръководи сам, защото той е влюбен в своята безкрайна мощ и той не се интересува от последиците от дейността си. Както правим бомбите и всички лош неща, които излизат от добрите намерения на интелекта. Той има безкрайно добри намерения, които се превръщат в плачевни резултати, КОГАТО НЕ СА РЪКОВОДЕНИ ОТ СЪРЦЕТО!!!

Страданието на модерното човечество, допълва Тимен Тимев, диагнозата на неговата злокачественост, е че разделиха ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА ОТ УМА. ТОЕСТ НЯМАМЕ ЕДИН СТРАСТЕН РАЗУМ!!! КОГАТО ИНТЕЛЕКТЪТ НЕ СЕ ВОДИ ОТ СЪРЦЕТО, ТОГАВА ТОЙ Е ДЯВОЛЪТ. СЪРЦЕТО ТРЯБВА ДА НАГЛЕЖДА ИНТЕЛЕКТА И ДА МУ КАЗВА, защото емоциите са коректив на интелекта и те му показват какви са неговите отговорности!

Днес интелектът е безотговорен, защото занемари другарството и съюзът със СЪРЦЕТО! Това може да се види навсякъде, дори в прокламациите – прави секс без любов, любов без страст! Космическото зло идка да раздели невероятният труд на еволюцията (БОГ) в продължение на милиарди години. Иска да раздели човечеството на два вида – стадо на животните и стадо на машините. Това не е ли една от най-зловещите подигравки – разрушаване на усилията на еволюцията (БОГ)? Едните стават дяснокълбести хора, които са емоционални психопати и НЕ МИСЛЯТ, а другите са мисловни и дигитални, НО НЕ ЧУВСТВАТ!

ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ОТНОВО ДА СЪБЕРЕ ЧУВСТВОТО С ИНТЕЛЕКТА! Затова на България днес й трябва духовно -технологична еволюция! ИНТЕЛЕКТЪТ ТРЯБВА ДА СТАНЕ СТРАСТЕН РАЗУМ, каквито са били Питагоровите числа!!! Числата на Питагор не са били разделени от чувствата и от емоциите, а днешните дигитални числа са разделени. Стивън Хокинг не сподели, че ще ставаме все по-умни, но все по-безразсъдни, защото огромната скорост на компютърите ще ни забрани СЪЗЕРЦАНИЕТО, а за да съзерцаваш, трябва да намалиш скоростта и ЗА ДА РАЗБЕРЕШ НЕЩО – ТРАБВА ДА СПРЕШ!!

Цвета Кирилова, Фейсбук