Цвета Кирилова: В България върховенство има закона и всички граждани трябва да са равни пред него!

Национална Кауза на България

Превръщане на България в просперираща, суверенна, духовно богата страна, с европейска ориентация, тъй като е поставила основите на най-древната цивилизация.

България е дом на интелигентни и образовани хора, фактор в европейската и международна политика, активен посланик за мир и разбирателство между народите, отговорна към човека и околната среда.

В България върховенство има закона и всички граждани са равни пред него!

Най-важните първи стъпки:

1. Разработване на мерки за борба с демографския проблем в България.

2. Нова образователна стратегия –

• Изчистване на българската история от чужди, вредни и неверни тези и теории. Българската история, българските постижения в наука, култура, военно дело, спорт и други са червена нишка, преминаваща през всичките степени на образованието. Всеки български ученик трябва да знае за всички тях.

• Базова промяна на образованието в България. Целта е да се реализират разумни, мислещи, креативни личности със стабилни базови познания. Акцентиране на високо технологични науки носещи висок принаден продукт. Създаване на акадамия за таланти.

3. Безусловно въвеждане на електронно гласуване.

4. Ускоряване внедряването на електронно правителство и административни услуги.

5. Политически промени

• Нова Конституция
• Премахване на партийните субсидии
• Намаляване броя на депутатите
• Въвеждане на мажоритарна система за гласуване
• Общодържавна административна лустрация

Цвета Кирилова