Управлението на „суджука“: Оставиха милионерите с перките на Калиакра, а лишават хората от земята им

Безобразно поведение демонстрира министъра на околната среда и водите – Нено Димов, който преди дни защити милионерите – собственици на вятърни перки в защитената зона „Калиакра“ за сметка на препитанието на хората, живеещи в района. След „Болата“ чиновниците искат да завземат и земята на хората – най-плодородната в България.

RNS вече писа, че скандалите с „Болата“ са част от търговията с влияние на депутата от ГЕРБ-Добрич, Живко Мартинов, станал известен със „суджукгейт“ – типичен за политиката на управляващите.

До дни се очаква комисия от подчинени на въпросния чиновник да определи границите, в които в Каварненско, Шабленско и Балчишко няма да може да се строи, да се засаждат дървета и лозя, а обработката на все още разрешената за това земя да се извършва по строги правила.

По този повод в Българево тази вечер ще се проведе общо събрание на населението, за да бъде запознато то с плановете на управляващите и да се подготвят съответни действия против реализирането им.

На 21 юли т.г. в официалната страница на МОСВ се появи съобщение, от което става ясно, че министърът се е договорил по дело с Европейската комисия за изградените вятърни генератори в защитена зона „Калиакра“. То се водеше заради изградените ветрогенераторни паркове, без да е ясно какво влияние имат върху флората и фауната. С решение на Съда на ЕС от 14 януари 2016 г., България беше осъдена за нарушение на европейското законодателство по отношение на шест проекта за вятърни генератори и един проект за голф игрище. В резултат на постигнатите сега договорености тези 7 проекта ще продължат да съществуват и няма да се наложи премахване на ветрогенераторите и цялостно възстановяване на терена на голф игрището.

В официалното съобщение на МОСВ се твърди, че перките ще си работят, но когато министърът получи данни за прелитане на защитени птици – вероятно от водача на ятото, ще разпорежда спирането на работата на ветрогенераторите по избор и според случая.

Междувременно, с цел опазване на приземния хабитат министърът се е договорил да бъде забранено строителството, всякакви видове изследвания, свързани с разкопки, разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етерично-маслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури. Могат да се използват само торове, разрешени за биологично производство.

ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ДЕЙСТВАТ, въпреки, че те също ще нарушават правилата на резервата. Припомняме, че в сърцето на резервата има близо 400 декара ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО на парламентарния съветник на Живко „Суджука“.

Неселението на с. Тюленово, община Шабла, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна и Балчик, община Балчик, ще може да владее и обработва земеделските си земи, само ако те не са част от „Комплекс Калиакра“, който правителството на Бойко Борисов, по-известно вече като ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СУДЖУКА, ще се обособи до септември т.г.

След като управляващите лишиха рибарите от поминък заради включването на „Болата“ и „Зеленка“ в резерват Калиакра, сега ще редуцират и земеделието, при това в едни от най-плодородните части на страната, определяйки правила на собствениците им как да ги ползват.

Източник: RNS.bg