Управляващите отказаха Цвета Кирилова да бъде лице на Европредседателството

С дълбоко съжаление, че не разбирате замисъла, имаме готовност с удоволствие да подарим нашата идея на следващата държава, поемаща ротационното председателство, а именно Австрия.

Ще запознаем и останалите държави членки на ЕС с предложението. Сигурна съм, че там уникалните идеи се възприемат като топъл хляб и се подразбират като напълно уместни.

Убедена съм също така, че нестандартното и иновтивно мислене на гражданските организации е привилегия за поведението на управляващите и коректив за политиките на правителствата на цивилизованите западни държави.

С поредния правителствен отказ показвате, че България няма куража и мотивацията да бъде различна в предложенията си в конкурентна среда. Вие демонстрирате плах отказ и дори не опитвате да инициирате начални стъпки, защото ще се наложи да се активизирате повече, а това ще Ви отвори и доста работа. Уникалността е в идеята, не в персонажа, но очевидно и това не сте разбрали! Най-лесно е да се оправдаем с „триото“, без дори да се направи елементарно усилие за проучване на нагласите на същите тези експерти у нас и в Европа, на които ние все пак им плащаме заплатите. Дори няма наченки на информация в писмото Ви, че сте се консултирали с представители на европейските институции, от които зависи подкрепата за подобно предложение.

Създавате впечатление, че предложенията на гражданските организации Ви пречат и, че са в разрез с политиките Ви. И колкото и човек да иска да е полезен на държавата си, някак остава с горчив вкус в устата след всеки перманентен отказ и неглижиране на рационалните идеи. И някак взе да ми омръзва да се боря да направя нещо смислено в обществена полза за Родината, когато същата тази държава и обществото й са безразлични към усилията на инициативните и борбените. Дано осъзнавате накъде ме насочвате!

Може да си припомните предложението.

ДО
Министъра на българското председателство
на Съвета на Европейския Съюз, г-жа Лиляна Павлова

ДО
Министъра на културата, г-н Боил Банов

Уважаeма г-жо Министър,
Уважаеми г-н Министър,

Първо искаме да Ви благодарим сърдечно за интереса, който проявихте към нашето писмо и да отбележим задоволство от позитивното съдържание. В отговора Ви, Вие акцентирате на изключителната политическа важност на ротационното председателство на България. Нашата роля ще е ръководна и ще доразвие стратегическата програма на Европейския съвет и общите цели, формулирани от държавите членки и институциите на ЕС.

Както знаете, председателството има важната задача да насочва работата в областта на законодателството на ЕС, да осигурява приемственост на политиките и да стимулира сътрудничеството между държавите членки. Чрез ротационното председателство, България ще си взаимодейства с Европейската комисия и Европейския парламент по един нов за държавата ни начин и ще има високата позиция да покаже възможности, които до този момент са оставали малко забелязани.

В този ред на мисли, искаме да Ви запознаем по-детайлно с уникалността на идеята „Лице на ротационното председателство на Съвета на ЕС – 2018“. Считаме, че България има изключителен исторически шанс да въведе на политическата сцена едно изцяло иновативно предложение за целия Европейски съюз.

Освен официалния дневен ред, в които се засягат важните точки за функционирането на Европейския съюз, България може да добави принос, без аналог и да стане инициатор на нововъведение, което може да се превърне в традиция за всички страни-членки в голямото европейско семейство.

Предложението „Лице на ротационното председателство на Съвета на ЕС – 2018“ има политическо измерение. А Вие, като министър на това председателство, може да останете в Историята, полагайки основите на неочаквана за останалите държави членки идея, която ще осъвремени дизайна и ще модернизира визията на ротационното председателство на ЕС.

Вие имате възможност да презентирате концепцията на „голяма сцена“, където да предложите всички държави, поемащи ротционното председателство на ЕС, да излъчват свое „Лице“ на всеки 6 месеца. Идеята ще вдъхнови дори държавните и правителствени ръководители на страните членки, защото това е сериозен стратегически ход за запазване на общите ценности в културното многообразие на Стария контитент – благоденствие, сигурност, мир и стабилност в Европа. Това е едно практическо решение от сериозен калибър, което ще стимулира запазване единството на Европа.

В рамките на официалните събития, Вие може да излъчите предложението, което да бъде съгласувано и одобрено от официалните институции на Европа. По този начин, Вие ще сте първата дама в дългогодишната история на Европейския съюз, която ще презентира иновативната идея от името на България и ще остави трайна следа в разбирането, че европейските институции и техните решения биха били по-близо до европейците, ако те се модернизират в духа на съвременните очаквания на новите поколения. От една страна предложението има локален характер на национално ниво, чието начало може да стартира с одобрението на предложението от българските институции, а от друга страна, Вие може да пренесете идеята на международно ниво, където държавите членки да кажат “Да“ на концепцията на България.

Ролята на „Лицето“ е да бъде живата емблема на Председателство и да обединява гражданите на страната домакин, като да ги направи съпричастни и активни участници в процесите, които ги засягат пряко. Европа е едно голямо семейство, което по бит и култура е тясно свързано исторически помежду си, но според нас страните-членки остават на заден план факта, че ЕС е един жив проект, и за да се получи тази кохезия, за която говорите, ние сме длъжни да превърнем традиците и културата в един жив събирателен образ, което ще бъде „Лицето“ на всяка държава членка на ЕС.

Като краен резултат „Лице на ротационното председателство на Съвета на ЕС – 2018“ ще накара не само европейските институции и техните служители да говорят за тази идея, като тема с особен приоритет, но нестандартното предложение ще повиши енергията на хората и ще обедини гражданите в цяла Европа. За нас ротационното председателство на ЕС е една своеобразна Евровизия на политиките, а всяка държава ще излъчва своето „Лице“, което ще представя достойнствата на страната си.

Ние от „Сдружение Азбукари“, Асоциация „Ренесанс за България“ и гражданите, подкрепящи Единение „Българи за България” решихме да предложим инициатива, за първи път в историята на ЕС, ротационното председателство да има свое вдъхновяващо мира, отразяващо националната идентичност и представящо културата на всяка държава „Лице“. Вярваме, че това ще спомогне България да се представи по най-добрия начин, в най-хуманна и общочовешка величина. Считаме, че „Лице“ на ротационното председателство на България може да бъде личност с прекрасни качества на съвременен европеец, модерно и креативно мислене, енергия, чар и интелект. Личност с визия и талант, направила много за доброто бъдеще на България, изцяло посветена на развитието и възпитанието на децата на България.
Предлагаме за Лице на ротационното председателство на ЕС от Република България да бъде избрана госпожа Цвета Кирилова.

С уважение:

г-н Николай Колев
Единение Българи за България

г-н Цветомир Николов
Единение Българи за България

г-н Пламен Стоянов
Асоциация „Ренесанс за България“

www.azbukari.org
email: [email protected]