Уважаема госпожо Кунева, Да започнем с Конституцията на Република България

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с писмо, депозирано в Комисията за защита от дискриминация (КЗД), заведено с вх. № 14-30-166 от 27.10.2016 г., адресирано от жалбоподателя Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“, и по повод получено уведомление по чл. 30 от АПК, с изх. № 14-30-173 от 28.11.2016 г. с молба за отстраняване на неясноти, бихме искали да вземете предвид следното:

По отношение на т.1:
С оглед на разпоредбата на чл. 4 от Закона за защита от дискриминация считаме, че неравното третирано е повече от крещящо, като се има предвид грандиозността на скандала и масовата (многохилядна) обществена нетърпимост към националния проблем, произведен от министъра на образованието Меглена Кунева и управляваното от нея Министерство на образованието. Става дума за дискриминация по показател етническа принадлежност, лично положение и образование и други, установени служебно от административния орган, на основание чл. 9 от Административнопроцесуалния кодекс.

По отношение на т.2:
Смятаме, че сме обосновали точно, конкретно, детайлно, изчерпателно и с обемен доказателствен материал генезиса на проблема. Посочени са поименно лицата и организациите, изготвили дискириминационен проект, обслужващ интересите единствено на децата от ромската общност, без да се отчете, че всички деца у нас, независимо от коя етническа общност представляват, са български деца и е повече от вулгарно да бъдат дискриминирани по етнически признак и/ или съмнителни интелектуални предимства, оценявани драстично с по-ниска скала, от нужната за придобиване на право за получаване на стипендия. За справка, моля потърсете правилата и принципите за разпределяне и получаване на стипендии в световната практика, в това число и Европа. Представени са факти въз основа, на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация във връзка с чл. 9 от Закона за защита от дискриминация.

Въпреки всички подробно описани факти и изпратения до Вас обемен доказателствен писмен материал, отново ще приложа някои разяснения, в случай, че в прочита си сте пропуснали някои важни детайли, които да налагат размяната на уточняващи писма. В този ред на мисли, бихме искали да отбележим, че като Ваши работодатели, бихме били повече от задоволени, ако Вашият компетентен орган беше проявил самоинициатива да се самосезира при това показателно и нетърпящо възражение от обществото нарушение. Моля да знаете, че родителите на дискриминираните деца са достатъчно гневни, а това са българските деца, които не заслужават да бъдат унижавани, подценявани и омаловажавани, за сметка на привилегировани деца от етническите общности. Отново дебело подчертаваме, че всички те са децата на България, а всички Вие и ние техните родители!
По отношение на т.3:
Бихме искали да посочим, че административният орган има компетенции на основание чл. 47 от Закона за защита от дискриминация, като те могат да бъдат реализирани чрез чл. 47 – т.1, т.3, т.4 и т.6 от Закона за защита от дискриминация, което е изцяло в правомощията на административния орган.

В тази връзка, изпращаме изложените до българските институции и медии твърдения, факти, доказателства:
„Който сее ветрове, ще жъне бури“ или как министърът на образованието Меглена Кунева заплаши недоволните от ромските стипендии.

Уважаема госпожо Кунева,
Да започнем с Конституцията на Република България. Чл.6 „Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние! Имахте неубедителност в опита Ви да защитите тезата си, че децата получават стипендии за „успех“. Думата „успех“ означава да си постигнал задоволителен и окуражителен резултат. Как изобщо може да намирате място на думата „успех“ до оценка 3.50?

Повече от половин България се опитва да Ви обясни дни наред, че този частен ромски фонд има свободната воля да раздава парите си, където реши, но извън пределите на министерството на образованието. След като е толкова загрижен за стипендиите на тези 700 деца, има основание да раздаде по 30 евро МЕСЕЧНО от парите си персонално на ромите, според критериите, че са с „успех“. Имат свобода да връчат парите си лично на всяко едно дете от малцинствата на един празничен форум например.

Издиша опитът Ви да ни убедите, че тези ромски деца, които вече са 9 и 10 клас, трябва да бъдат подпомогнати, за да се справят с редица трудности, изброени лично в ефир от Вас. Трудности, разбира се, с които се бори всяко българско дете още от първи клас в училище, независимо дали е ромче, българче, арменче или марсианче. Как ще ни убедите, госпожо чиновник, че деца в 9 и 10 клас имат проблеми с българския език? Какво са правили досега в българското училище и как са стигнали изобщо до 9 и 10 клас, след като не знаят задължителния официален език в Република България. И все пак, ако не знаят езика, на какъв език е провеждано обучението им в българското училище и бихте ли ми посочили в кои български училища се практикува ромската писменост и можете ли да ни посочите кой от министерството на образованието познава добре ромската азбука?

Та, докато се оправдавате по медиите и докато не виждате, и не чувате какъв грандиозен скандал сътворихте, искам да уточня, че просветното ведомство би трябвало да се самосезира незабавно и да провери истинността на дипломите на всички завършили роми през последното десетилетие. Много ми е трудно да приема, че хора, които не ползват българския език, но учат в българско училище, са достигнали до ниво 9 и 10 клас по неясни пътища и критерии, и то именно ползвайки единствено майчиния си език. Не е допустимо в 21 век изобщо да си позволяваме да говорим за „майчин и бащин език“, след като по цял свят в цивилизованите държави, в официалните институции, безкомпромисно се използва официалният език на съответната държава!

Искам да насоча вниманието Ви към дискриминационния Ви подход към българските деца, като се опитвате да галите с перо онези, които са имали предостатъчно време и чрез родителите си, и чрез семейството си, и чрез времето в училището да придобият набор от знания и умения, за да не стават още по – унизени от избора Ви да внедрите в нашето министерство Вашата недомислена и недогледана програма. След като това не е социална стипендия, както изтъкнахте многократно, а е стипендия за „успех“, всички останали Ваши аргументи издишат като спукана гума на магистрален път, осеян с дупки. След като упорито подчертавате, че стипендията не е социална и не подкрепя социалното неравенство на децата, а стимулира ромчетата за „успех“, които не владеят български, вероятно не могат и да си напишат името на български език, то тогава оправданията Ви за това, какви са условията на живот на българските семейства и на ромските са покъртително непригодни за изграждане на архитектурата на Вашата телевизионна защита.

Посочихте, че родителите на ромските деца не знаят български език? Та питам аз?! Може ли един човек да е на 40, 50 или 60 години, да е учил в българско училище, да се ползва с лекота от всички 16 вида социални помощи, стоейки встрани от трудовия пазар, да има правото да гласува и да прави информиран избор за бъдещето на България, да живее от данъците на трудещия се българин, да ползва благата на държавата, да консумира придобивки, предоставени от работещия данъкоплатец, и изобщо да си позволява оправданието, че не е научил за половин век българския език?

Уточнението Ви, че ромското семейство нямало книги в дома си, също е брутална изцепка, към която не мога да остана безразлична. Тези 30, 40, 50, 60-годишни родители толкова ли не намериха възможност от социалните помощи да заделят само 100 лева през всичките тези 20 години на интеграция и да закупят някоя и друга книжка за децата си? А ромските програми? Десетилетия на включването, на изключването, на социализирането, на асоциирането, що пари се изляха от джоба на българския данъкоплатец, та едно вестниче или поне една книжка не останаха като резултат от тези програми, госпожо Кунева? Все пак и библиотеките, и читалните към тях, са с отворени врати за всеки и не късат билетчета за вход по етнос. Изказването Ви, че ромчетата се „борели против средата“ е повече от точен прицел в десетката. Разбира се, че се борят с нещо, което не желаят и за тях интеграцията е насилствен акт, който отхвърлят поради културни, епохални, цивилизационни и ментални различия. А тези, които искат да успяват, просто не се оправдават, защото стартът им в учебния процес е толкова равнопоставен, колкото за всяко българско дете. За деца, които вече са в гимназиален етап НЕ МОЖЕМ да говорим за начало, защото те отдавна са на финалната права на своето обучение!

И понеже имах възможността да изразя позицията си в национален ефир преди дни, ще разясня това, което на Вас Ви убягва, а именно. Всички български деца, независимо от етническия им произход са български деца. Тоест в личните карти на техните родители пише, че са български граждани. Та тези български деца тръгват на училище още от първи клас при абсолютно равни условия, обучавани с едни и същи образователни програми и еднакви подходи. Тези деца – българи, роми, марсианци, са нашите български деца. Те пристъпват прага на българското училище, за да седнат на еднаквите чинове и еквивалентни условия в стаята на първите класове, с раници на гърба си и с безплатните учебници, подарени от българския данъкоплатец. Тези деца още от първия миг при влизането в българското училище – българи и роми, са абсолютно равни и с равни начала.Оттам насетне, това че някои отпадат поради нежелание да се обучават или лоши резултати и слаби оценки, не е виновен нито българският народ, че да го наказвате със стипендии за богопомазани, а е виновно сивото вещество, което се раздава на всеки според заслугите и се развива на всеки според желанието и мотивацията.

Разберете децата с раничките пред училището тръгват от първото стъпало при равен старт, какво се е случвало преди това с тяхното обучение е отговорност на семейството и на социалната система, но не и на образователната. Опитвате се да изземвате функциите на социалното министерство и да ги включвате в задълженията Ви на министър, които не Ви се полагат. Изключително слаби аргументи са Ви стъкмили от МОН и дете със стипендия при оценка 3.50 можеше да направи нещо по – добро за Вас, уверявам Ви. Осъзнайте вулгарното си намерение да се разполагате с парите от данъци на българина и да ги насочвате в посока, която не е рентабилна за българския народ. Досега половин България Ви призовава да се осъзнаете, скоро ще Ви призове и целокупният народ.

Вие давате вреден пример за образователна демотивация на българския ученик. Колкото по-неграмотен, и колкото по-слаб „успех“ има гимназистът, толкова по-щедра е паричната награда. Уточнявам, че етническото разделение и расовата дискриминация идват от Вас, от идеолозите на проекта. Как ще обясните думите Ви, че ромчето се „борело“ да стигне до 9 клас? Че каква друга работа има освен да се бори, да се учи и да успява. Нима детето на съседката, която сама гледа детето си, ходи на работа, не лежи на социални помощи, изпитва трудност да закупува учебници, лишава го от джобни и не разполага с възможности, не се бори? С какво това ромче „борец“, което по Вашите думи се „бори със средата“ е по-ценно, по-важно и по-специално от другото българско дете, чиято майка живее при изключително трудни условия и прекарва по 16 часа на работа, за да гледа семейството си и семейството на това ромче, което препитава със социални помощи. Дайте, ако искате, да им назначим и по един социален асистент с пари от джоба ни, за да им държи ръката, да им баем против уплах, уроки и паник атаки. Нали именно в разговора си пред Хекимян казахте, че училището не било остров на защита. Оставете ги да се развиват в нормална среда и да се водят по успешните, динамичните и прогресивните деца, не им давайте финансови патерици.
Не развращавайте ромите, защото те и без това живеят по-добре от работещите българи, турци, арменци, евреи и всички други етноси, които не налагат неграмотността си на околните, не превръщат невежеството в етикет на преклонение и средство за препитание, а се образоват и работят.

Това е арогантна дискриминация към учениците, полагащи старание в усвояването на знания и постигащи отлични резултати. Вие принизихте тотално авторитета на българското образование. Децата, които не получават от стипендиите за богоизбраните ще Ви презират за това, че ги делите по етнос и, че се пришивате към интересите на частни фондове с неясни намерения и цели. Не е далеч времето, в което просветното ведомство ще бъде премиенувано на министерство на лъжата, ограничението на децата и националното предателство.

Не разбрах от Вас за какво ще похарчат децата тези пари, ясен отговор пред журналиста не дадохте. Разберете, че парите няма как да подобрят образованието на тройкаджиите. Те или искат или не искат да учат. В случай, че постигат успех 5.50 няма причини да не получат стипендия. Поощряването с пари обаче никога не е било възпитателно! Раздавайте квалификационни курсове, обучение по чужди езици, барем най-накрая научат този български език, както и всякакви други образователни занимания, равностойни на отделените за това финансови средства, с благословията на народа. Ориентирайте ги професионално, като виждате, че от тях малцина могат да станат висшисти и цяла мъка е да ги тикате да минат едно ниво по-нагоре, като забавяте развитието на останалите. Пътища има да се строят, да се прокопава тунелът под Шипка, това е идеална трудова заетост за неуспешните, които ще спестят разхищаването на нашите социални помощи. С принуда образование и интелект не се трупа. Нужни са образователни практики, заредени с морал, а не с прийоми – как да откраднем едни пари от тези, които влачат теглилото. Прекратете това безобразие, вземете си довиждане с колегите от системата на образованието и се захванете с неща, от които разбирате. За българската образователна система присъствието Ви в МОН е пагубно. За жалост ние не сполучихме с Вас. Разберете, че идва време, в което парите, които получавате, няма да са достатъчно условие да се разпореждате с бъдещето на българските деца. Казано е: „Не му давай риба, научи го да лови риба“. Посяхте си сама ветровете, сега ще си пожънете бурите!

Едни приоритети на държавата намираме в Конституцията на Р. България, други намерения ни се натрапват от Министерството на образованието.
Чл. 53. от Конституцията на България:
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, ПОДПОМАГА СПОСОБНИ УЧЕНИЦИ и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.
Допускам, че с поощряването на тройкаджии със стипендии от 30 евро се цели изграждането им до бъдещи изследователи, откриватели, доктори, научни работници и академици. Вместо професионално обучение и въвличане на децата в различни образователни модули, МОН реши да привилегирова една група деца и да им даде предизборно „стипендии“. Нямам информация, когато получат парите си, за какво всъщност се ползват?

Министърът на образованието Меглена Кунева все още не осъзнава, че се намира в недопустимо партньорство с частна организация от една страна, където същата е водеща страна по проекта. Второ, опита се да излезе невредима от епицентъра на взривоопасните събития, като обясни, че тя и частният фонд били взели решение, (пак те под сурдинка се разбират, без да се допитат до обществото), че парите от данъци на гражданите в България, които бе подготвила да раздава на децата от ромския етнос, ще насочи към учителите, които ще работят с учениците, а пък частния фонд се е натоварил да връчва стипендиите от 30 евро. Все още се питам този частен фонд, който очевидно има пари за стимулиране на равен достъп до училище и стартова подкрепа на деца вече в края на това обучение – 9 и 10 клас, защо иска да въвлича и държавната структура в това начинание.
Например частният ромски фонд разполага със самостоятелна и автономна възможност да организира конкурс „Да научим българския език“ и да стимулира 700 ромски деца да посещават годишни или месечни езикови курсове. В края на този образователен процес биха могли да помолят любезно МОН да подкрепи награждаването на успелите сред тези 700 ромски деца и да им връчи материално стимулиране за обучение в университет, като средствата за наградите идват от частния фонд или от частни дарители.

Втората погрешна и болезнено обречена стъпка на Меглена Кунева бе отново да опита да влезе в ролята на образователен реформатор-камикадзе, разпалващ етнически конфликт. Вероятно по препоръка на стажанти от структурите на повереното й ведомство, тя реши да не раздава държавни пари за стипендии и насочи с едно невъзмутимо изявление средствата на данъкоплатеца към учителите. Дори по този начин проектът на частния ромски фонд и МОН продължава да дискриминира българските деца, тъй като отново е ориентиран към ромите.

Докато в цял свят стипендии се раздават за отлични резултати и постижения, в България са планирани предизборни „стипендии“ за неуспех. Просветният министър Кунева вероятно не разбира, че дискриминираните в конструкцията на проекта са децата, но пък защо не и педагозите. Не, че това не е удобен момент да провокира напрежение и в учителското съсловие, където всичката Мара е втасала, поради унизителното заплащане на техния труд. Все пак едни VIP учители ще се погрижат за ограмотяването само на ромски деца, но заплащането отново ще е с пари от джоба на данъкоплатеца. Дискриминацията продължава…

Вместо да се извини и да подаде оставка, тя не спира да пробутва съмнителната програма с финтове! Кунева, обществото Ви каза, че дискриминирате българските деца, а не българските учители! Продължавате да не ни давате обяснение кой Ви подведе да партнирате на тази програма и какво прави ЧАСТЕН ромски фонд в структурите на министерството на образованието?! Отчаяните Ви опити да пробутате фалша и неясните Ви цели, като нещо смислено и обосновано, изостря още повече сетивата на възмутените граждани. Питаме Ви – „Наясно ли сте, че хората НЕ са олигофрени?“ Давате ли си сметка, че партньорството Ви с частния ромски фонд е в разрез с правилата за защита на националната сигурност на България? В този ред на мисли, може ли и турски частен фонд да предложи финансиране на съвместен проект с министерството на образованието за образователните нужди на децата. И още… Ако и терористична организация чрез свой частен фонд, с подставени и чисти като момина сълза лица, Ви предложи да й партнирате, с цел обучаване на учители и ученици по своя идеология, Вие ще ги дискриминирате ли? Вие отново бягате от основния проблем и очевидно не го осъзнавате! Нямате право чрез държавна структура да разделяте българските деца и да насочвате преференциални програми само към децата от ромския етнос чрез партньорство с частни фондове! Ромските деца могат да получават колкото си искат средства от ромския фонд, НО извън пределите на българското министерство на образованието!

Спрете авантюрите с този проект незабавно! Все още разгневеното от абсурдните Ви решения общество не е получило отговор на тоновете обществени въпроси, на които не сте дала адекватен отговор. Все още не сте обяснила, защо 3.50>5.50 и КОЙ ви каза, че безочието Ви да разделяте и унижавате българските деца ще бъде толерирано?
В утрешния ден може и Фонд на радикална групиривка да се появи като щедър грант за подпомагане на ромчета. Меглена Кунева не само трябва да подаде незабавна оставка, но трябва преди това да се извини публично на българските деца, че ги унизи, иронизира и противопостави. Меглена Кунева първо направи „съешаване“ с никому неизвестен и с неясно финансиране т.н. „Ромски фонд“ и допусна вмешателството му в системата на образованието, поощрявайки по свой избор етническо малцинство, като по този начин дискриминира българските деца. После е необходимо да се извини втори път, за това че опита да хитрува на дребно, като насочи държавните пари за стипендии към ментори, които отново ще работят единствено и само с привилегированите роми. В момента отпусканите стандартни стипендии за отличници не вървят ръка за ръка със специален ментор, който инак ще обгрижва само номинираните роми с парите на данъкоплатците!

Все още МОН не отговаря на въпросите – КОЙ позволи на ЧАСТЕН ФОНД, ОСНОВАН ИЗЦЯЛО НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА, ДА ВЛЕЗЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И В ОБРАЗОВАНИЕТО?! На КОЙ народ служи Меглена Кунева и чии интереси защитава? КОЙ й каза да направи този грандиозен скандал, присмивайки се на децата на България с проект, лишен от здрава логика, напълнен със завоалирани думи, работещи прикрито и последователно срещу националния интерес!

Дори възможностите на децата от ромската общност се подценяват и омаловажават с аргумента, че са слаби ученици и се нуждаят от финансова патерица, за да постигнат успех от 3.50. Малцинствата сами не усещат подигравката, че с тази програма Кунева им казва – с „интелектуални проблеми“ сте! И понеже по естествен път не може да стигнете до 5.50, слагаме Ви помощни колела от по 30 евро всеки месец, за да си ги търкаляте. С тази програма МОН прави ромите са смях и ги поставя на нивото на слабоумни хора. Парадоксът е в това, че новата стипендия „Намали успеха си, вземи 30 евро“ е дискриминационна за ромските ученици. Експертите на МОН смятат, че ромите не могат да бъдат отличници и да кандидатстват като всички други за стандартна стипендия за отличен успех от минимум 5.50 и поради тази причина е нужно създаването на нова СПЕЦИАЛНА – VIP стипендия, с по-облекчени условия за успех, включваща и ПЛАТЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА менторска помощ! МОН и този път няма да ни изменти и с менторите! Искате да мотивирате децата да развалят оценките си от 6.00 на 3.50 за 30 евро?! Искате да ликвидирате и малкото останали положителни образци на умишлено разрушаваното с години българско образование?! Искате да изкушавате българските деца да се самоопределят за роми? Сделката е ясна! 60% за частния ромски фонд, 40% за МОН. Фондът е господар и на Меглена Кунева, и на проекта!

Образователната система да си даде сметка чии интереси защитава! Един просветен министър си позволи да омаловажи българските деца спрямо друга етническа група! Българското общество не е съгласно да се промиват мозъци чрез прикрити програми, които гонят други интереси и това беше ясно посочено в петицията на десетки хиляди българи за отстраняване на образователния министър от поста й и незабавно спиране на дискриминационната образователна програма. Не сме съгласни чрез тези програми да се правят опити за манипулиране на общественото мнение и българските деца. Успех не се стимулира с 30 евро, а и всички трябва да си дадем ясна сметка, че „успех“ 3,50 никога няма да е равен на 5,50.

30 евро всеки месец!

Не разбрахме за какво ще похарчат децата тези пари? Разберете, че парите няма как да подобрят образованието на тройкаджиите. Те или искат или не искат да учат. В случай, че постигат успех 5.50 няма причини да не получат стипендия, както всички останали български деца. Поощряването с пари обаче никога не е било възпитателно! Раздавайте квалификационни курсове, обучение по чужди езици, барем най-накрая научат този български език, както и всякакви други образователни занимания, равностойни на отделените за това финансови средства, с благословията на народа. Ориентирайте ги професионално, като виждате, че от тях малцина могат да станат висшисти и цяла мъка е да ги тикате да минат едно ниво по-нагоре, като забавяте развитието на останалите. Нужни са образователни практики, заредени с морал, а не с прийоми – как да откраднем едни пари от тези, които влачат теглилото. Прекратете това безобразие, вземете си довиждане с колегите от системата на образованието и се захванете с неща, от които разбирате. За българската образователна система присъствието Ви в МОН е пагубно. За жалост ние не сполучихме с Вас. Разберете, че идва време, в което парите, които получавате, няма да са достатъчно условие да се разпореждате с бъдещето на българските деца. Казано е: „Не му давай риба, научи го да лови риба“. Посяхте си сама ветровете, сега ще си пожънете бурите!

Заключение:

Уважаеми дами и господа,
целият народ е в стартова позиция да пристъпи решително към изкореняването на проблемите. Ако нашата държава и натоварените със задачата да бранят интересите на обществото институции, по волята на суверена, не вникне в дълбочината на проблемите, свързани с образованието и цялостната работа с малцинствата, много скоро ще се изправим пред факти и събития, които ще имат необратим характер и ще са във вреда на народа и бъдещето на България.

С уважение:
Цвета Кирилова
Председател на „Сдружение Азбукари“