В България сме с най-ниските доходи и най-високите облагания. У нас – 41.4%, в Швейцария – 21,8%

Въпреки най-ниската средна заплата в ЕС в България отчисленията за данък върху доходите и различните видове осигуровки достигат средно 41.40% – един от високите световни показатели.

(в сметката не са включени косвените данъци като например ДДС от 20% върху стойността на всички стоки и услуги, което се плаща от купувачите им)
23.34% са за сметка на наемния работник – 13.34 % осигуровки и 10% данък върху общия доход. Другите 18.36% са осигуровките, които плаща работодателят.

С тези 41,4% облагането на труда в България надминава това в Гърция, Испания, Естония, Турция, Холандия, Дания, Норвегия, Полша, Мексико и т.н.

Дори в богати държави като САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Люксембург и др. то е далеч по-ниско. В Швейцария удръжките от заплатата на един несемеен работещ без деца са само 21.8%.

По-високо от нас е облагането в Швеция, Финландия, Белгия, Германия, Австрия, Франция, Италия. Горе-долу като нас са Португалия и Словакия
Откъде са данните ли? От световната Организация за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР). Докладът с тях излезе вчера.

Когато се включат данъчните облекчения за работещи родители с деца, средният процент на удръжките в страните от ОИСР пада от 36% на 26.6%.

Въобще не е виц, че у нас осигурителната тежест може да надхвърли 100% от дохода. Примерно ако някой е взел възнаграждение или хонорар за 150 лв.

Личните ми изчисления показват, че от 1993 г. насам и досега (независимо от промените в данъчната скала за облагане на доходите) българинът си остава щедър платец към държавата от платата за труда му – осигуровките, данъка върху доходите, косвените налози като ДДС и акциз прибират средно 63-67% от мижавите разходи за труд у нас.

Григор Лилов, Фейсбук