В какво вярват масоните и илюминатите?

В какво вярват масоните и илюминатите?

Ако попитате един масон в какво вярва и той може би ще се усмихне и ще каже: „в Бог“.

Кой обаче е този Бог?

За масоните Бог е Великият Архитект на Вселената, който е господар на заобикалящата ни материя. Този Бог обаче си има име, което масоните избягват да назовават, когато са сред хора, които не са членове на масонските ложи. Името, което избягват да назовават е Луцифер. Падналият ангел Луцифер е сътворил матрицата, в която живеем или по-скоро сме държани, като роби в нея.

Масоните се кланят и изповядват учението на Луцифер, като го правят по един много добре замаскиран начин. Всъщност самото учение или по-точно казано „луциферианството“ няма за цел да се противопоставя, да отрича християнството и другите религии, а има за цел, като паразит да се вмести в тях и да посади семената си в тях. Така в един момент християнството да стане луциферианство, като самите християни бъдат заблудени и подведени. Този план е почти успял, защото днешните християни говорят на езика на луциферианството.

Какво представлява луциферианството?

Първо нека да кажем какво е Луцифер и да не го бъркаме със Сатаната. Луцифер е бивш ангел, който е изпъден от рая. Той е бил най-сияещият ангел в рая, а самото му име от латински значи „светлоносец“, „носител на светлината“. Затова и той е изобразяван, като слънцето или, като всевиждащото око, което сияе, като слънце.

Луциферианството в своята си същност представлява антихристиянство или неспазване на 10-те божии заповеди по един впечатляващ начин. Ако например Исус е казал: „Обичай ближния си“ при луциферианството се казва: „Обичай себе си“. Най-важната и съществена част от луциферианството е премахването и обезличаването на Исус, като син на Бог. Ако ние не знаем за Исус, ние няма да знаем и за същността на Бог, така в един момент Луцифер ще бъде възприет за Бог, или поне на това се надяват масоните.

Каква е крайната цел на масоните?

Масоните искат да постигнат световна доминация, като обединят света в една обща луциферианска религия с изповядването на Луцифер, като единствен Бог. Те вярват, че ако светът се сплоти под една обща религия, която издига в култ Луцифер, като Бог и Исус ще се откаже от претенциите си към човечеството.

В какво вярват илюминатите?

Илюминатите, за разлика от масоните не вярват или по-точно не се кланят на божества. Тяхно е и мотото: „религията за тях, а познанието за нас“. Под познание те разбират науката, чрез която искат да усъвършенстват човечеството, така че то да прибори смъртта и да завземе космоса.

За илюминатите е важна науката, а не вярата. Адам Вайсхаупт (създателят на Ордена на илюминатите) казва, че преосвещение се постига чрез реално познание, а не чрез боравене с думи и спекулативни теории.

Каква е крайната цел на илюминатите?

За илюминатите е важно да открият безсмъртието, като по този начин победят всичките възможни религии и най-вече премахнат Бог от човешкото съзнание. Те искат да станат богове и да колонизират космоса. За тях е най-важно развитието на науката, а човешкият мозък в сегашния му вид не ги устройва, понеже работи едвам с до 6% от капацитета си. Тоест те искат да създадат човешка свръхраса в лабораторни условия от най-добрите възможни човешки гени и така да ускорят постиженията на науката.

Научният бум, който наблюдаваме в последните десетилетия се дължи именно на тях.