В МВР се вдигат на бунт, орязват им парите за дрехи и градски транспорт

Сред редовите служители на МВР зрее бунт заради рязко орязване придобити социални придобивки.

След подготвяното орязване парите за дрехи от 400 лв. на 250 лв. за голяма част от служителите, включително за т. нар. ЛРТП (работещи по трудово правоотношение, т. е. най-ниско платените), сега политическото ръководство се е прицелило в картите за градски транспорт.

Това наичи Фрог нюз от свои източници във вътрешното ведомство.

Припомняме, че след дълга борба от страна на синдиката на работещите по трудов договор (т. нар. ЛРТП) преди няколко години бе решено карти за градски транспорт в градовете, в които има такава обществена услуга, да се предоставят и на тези служители (ЛРТП). Това са най-ниско платените длъжности в МВР: чистачки, деловодителки и др. По силата на закона за МВР такива карти се полагат за всички служители на МВР.

Припомняме, че служителите на МВР са три групи. Първата група са служители по ЗМВР, т. нар. първа категория труд. Втората група са служителите по трудов договор (ЛРТП). Третата група са работещи по закона за държавния служител.

Служителите споделят, че от нова година тихомълком е отнета придобивката на работещите по закона за държавния служител. Сега се подготвяла заповед, с която от първи юли т. г. тази придобивка се отнема за голяма част от работещите по трудов договор (т. нар. ЛРТП), както и за служителите първа категория труд. Така увеличените заплати от нова година ще бъдат „компенсирани“ с много по-сериозно намаляване на месечния доход на служителите, а служителите „зарадвани“ от тази „новина“. От ръководството на МВР са споделили неформално пред синдикалисти, че със спестените пари от орязване средствата за дрехи и картите за транспорт вътрешният министър Радев щял да прави ремонт на РПУ-та. Според редови синдикалисти подобно смесване е недопустимо.

Служителите на МВР негодуват от примиренческата позиция на ръководителите на полицейските синдикати. Голяма част от синдикалните шефове са „хибридни“ полицаи и пожарникари, т. е. получават едновременно пенсия и заплата за първа категория труд, което напълно ги е отдалечило от проблемите на редовите служители, и единствената им цел е до навършване на 60 г. да си получават няколко хиляди лв. месечно от пенсия и заплата.

Според осведомени „хибридни“ длъжностни лица, т. е. изпълняващи едновременно три функции – пенсионери, полицаи първа категория труд и синдикални шефове, са ръководителите на СФС на МВР Валентин Попов и Илия Кузманов, на ССМВР Иван Павлов, на САСМВР Лукан Лазарски и др.

Източник: Фрог нюз