В нашата България невинна е само властта, а по презумция всеки друг е виновен по рождение

Видимо има спусната партийна опорна точка всички да наричат Божков „подсъдимия“.

Не оспорвам този факт, но.

Гледам внимателно лицата на всички, които го наричат така и с новаторски подход разрушават правилото „невинен до доказване на противното“. В нашата България невинна е само властта, а по презумция всеки друг е виновен по рождение. След като се е родил тук няма как да не е виновен. Въпрос на време е да го разбере и усети.

Ако следваме здравата логика на европейското право, което така или иначе поглъща нашето, от премиера през министрите му, шефове на агенции, депутати, магистрати и съдии, 95% от тях трябва да са „подсъдими“. Не само по едно обвинение. Повечето от тези лица са с тежки зависимости с организираната престъпност или са извършили злоупотреба или влияние/търговия/ с власт. Затова са натрупали в скрити сметки десетки милиони, а активите им се простират далеч зад границите на нашата родина. Те самите са крити зад политически имунитет престъпници, които не са подсъдими, само защото нямаме правова държава. И европейските лидери нямат нищо против този безпорен факт. За тях България е демократична и правова държава. И ако търсите истинските виновници за положението в което се намираме, погледнете лицето на европейската бюрократична и политическа машина. Лицемери.

Искрено се надявам, че ще намерим скрит национален потенциал за разсичане на гордиевия възел. И не само се надявам, а съм се посветил на тази цел. Ще мина през огън и ще остана неопърлен от него и ще прегазя дълбоки води, но няма да се намокря, докато всеки от всички минали и настоящи вредители на държавността не получат възмездие. Някои го наричат хейтърство, защото са завидно прости. Други смятат, че е гняв и злоба, защото са прекалено елементарни. Трети го виждат като лична амбиция и лудост, защото не саизградили собстена здрава личност. Тези неща не ме интересуват. Пред очите ми са само разбитите милиони съдби на честни и достойни хора, погубени мечти на милиони деца и отнето национално право за достоен живот! Само това виждам, нищо друго. И не чувам.

Подсъдими!? Това е никакъв статут пред онзи, който трябва да придобият нашите политически и друг тип гниди. Те трябва да бъдат размазани със силата на справедлив закон в ръцете на недостижим съдия. И това време наближава. И това вече е неизбежно да се случи.

Нямаме друг светъл път.

Николай Марков, Фейсбук