В раздадените покани за откриването на Европредседателството има поне 10 правописни грешки

В РАЗДАДЕНИТЕ ВЕЧЕ ПОКАНИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА
ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИМА ПОНЕ ДЕСЕТ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ!

ДЕСЕТ!!! ВИЖТЕ!

КОЛКО Е ОПАСНО ДА СИ ПРОСТ!
В РАЗДАДЕНИТЕ ВЕЧЕ ПОКАНИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИМА ПОНЕ ДЕСЕТ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ! ДЕСЕТ!!!

Ако това е действително официалната покана за церемонията, и не е комунистическа провокация, то аз мисля следното:

1. Първо, какво е това нещо долу, покана ли е? Защо не пише, че е покана? Така, както е, просто е текст на писмо до някого, който бива уведомен, че някой “има удоволствието да покани” някого някъде;

2. Защо фактическата покана е в трето лице, би трябвало да е във второ лице. В този вид тя е съобщение;

3. Какво значи “по повод”? Не става ли дума за самата церемония “Откриване на Председателството на Република България”? Поканата не е “по повод”, а е покана ЗА участие в церемонията;

4. “Н. Пр.” е обръщение към посланик, Б. Б. не такъв;

5. Фразата “на 11 януари 2018 г.” трябва да е на един ред, а не на два, както е;

6. Не “от 19,00”, а “в 19,00”. В една покана казваме, например: “Ела В пет часа̀”, не казваме: “Ела ОТ пет часа̀”;

7. В поканите на Тодор Живков часът се обозначаваше със запетайка (19,00 ч.), но сега се препоръчва европейското изписване с двоеточие – 19:00 ч.

8. Не “19,00 часа”, а “19,00 ч.”, за да не е “ча̀са”, а съкратеното “часа̀”;

9. След погрешното “19,00 ча̀са” трябва да има точка, защото е край на изречение;

10. Изречението ”Моля носете…” също трябва да завърши с точка.

За стил не ми се говори: само в началото на едно изречение има 5 “на”-та. Ужас!

Още нещо, след като става дума за писмо, и то лично от “Н. Пр. Министър-председателят Бойко…”, може би не следва отгоре да стои държавният герб, това подхожда повече на държавния глава.

И е редно поканата да е точно от него, от държавния глава, а не от шефа на една от трите власти у нас.

Чакам поканата “по повод” закриването. Сигурно ще е с 20 грешки.

Петър Иванов, Фейсбук