В „стабилна“ България – едва 5% от фирмите оцеляват за 5 години!

Петгодишното оцеляване на фирмите в България е трудно, а в някои сектори – почти невъзможно. Едва 4,8% от създадените през 2010 г. работят през 2015 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за демографията на предприятията у нас през 2015 г.

Този период преживяват 10,5% от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и това е най-високият процент. Най-ниският е в добивната промишленост – 3%, съобщава Дарик нюз.

През 2015-а у нас са действали 339 175 предприятия (изследването не включва холдинговите дружества), с 1,9% повече от 2014-а. 44.9% от тях нямат нито един служител (152 345), с един до четирима са 40,1% (136 133). В периода 2011-2015 г. с 5 до 9 са били 7,4%, с 10 и повече – 8%. В последната група с най-много служители са наети 69,5% от всички работещи у нас.

Тогава са създадени 11,9% от общия брой фирми, най-много са в търговията и авторемонтите (44,2%). Такъв е средният годишен процент на създадените предприятия за 2011-2015 г. 25 516 от новите предприятия нямат нито един служител, 13 381 – един до четирима. Едва 515 са наели 10 и повече.

През 2014 г. са създадени 39 333 фирми. Година по-късно са оцелели 80,8% (31 779). Най-устойчива е групата с 10 и повече служители (90,2% оцелели), а ако говорим за устойчиви сектори, води „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Най-трудно оцеляват в „Операции с недвижими имоти“ – едва 67,2% са живи след година. В прехвърлилите една година фирми работят 90 572 души. 64,1% от тях са концентрирани в три сектора – търговия и ремонти на коли (37,1%), преработваща промишленост (15,4%) и хотелиерство и ресторантьорство (11,6%).

Немалко фирми не оцеляват и една година. През 2014 г. са „умрели“ 34 518 предприятия, или 10.4%. Работа са загубили 2,9% от заетите. 45,4% от закритите предприятия са в търговията и авторемонтите. Най-устойчиви са в добивната промишленост, ВиК и управление на отпадъците, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни вещества (под 1% умрели предприятия).

Източник: dariknews.bg