Васил Василев: Пак за влака. Има нещо гнило в цистерните, кражба или опит за измама

Да се върнем на темата пак за влака.

Морски капитан, пребродил света, ми даде някои разяснения.

При превоз на DG (Dangerous goods) Cargo (Транспорт на опасни товари) е абсолютно забранено съдът (кораб, цистерна, вагон-цистерна) да се движи полупразен. Първо, защото празното пространство в затворения обем се запълва с кислород и пари, които при въглеводородите са запалителни. Второ, при вълнение или завой центърът на тежестта се измества, течността се люшва в едната посока, равновесието се нарушава и ако скоростта е висока, съдът може да се обърне. Една искра и всичко гръмва.

Кораб, който не спази тези изисквания за безопасност и екология на Lloyd Register, се арестува веднага. Логично е те да важат и за влаковите композиции.

Цистерните може по документи да са пътували пълни, но в действителност да е имало незапълнени вместимости – поради недоглеждане, кражба или опит за измама на получателя.

Васил Василев