Врагът е в самото общество. Това е некадърникът, който всячески се стреми към властта

Икономическата криза е следствие на социалната криза. Не може в едно общество, където несправедливостта е норма, защото АЛЧНОСТТА е ценностната му система – икономиката му да функционира нормално.

Тази погрешна диалектика на живота неминуемо води до гибел не само обществото на човека, но и живота на планетата. Отдавна мина времето, в което фактора „човек” означаваше тълпата, която служи за нечие обогатяване.

Тази тълпа вече е информирана, ерудирана и се освобождава от митовете, които разслояваха обществото.

Светът стана комуникативен и хората все повече осъзнават, че онова, което ги сближава е повече, от онова, което ги разделя; дори, че са едно цяло, а не врагове.

Врагът е в самото общество. Това е некадърникът, който всячески се стреми към властта, защото няма алтернатива, да оцелее без протекции. Това са хората с огромното его и нула човечност. Това са лакеите на всяка власт. Партийците!

Ради Чухлев, Фейсбук