Време е за обединение на мислещия и милеещия за България народ! Време е да си върнем България!

Време е да си върнем България!

Време е НАРОДЪТ да изиска:

1. НЕЗАБАВНО всички парламентарно представени политически сили да гласуват ЗА свикване на Велико Народно Събрание. То ще се състои от 400 народни представители, сред които 240 партийни кандидатури и 160 мажоритарно избрани от българското общество представители на образователните, културните, научните среди и гражданските организации.

2. Изработване на Нова конституция.

3. Смяна на формата на управление от парламентарна на президентска република. Увеличаване на президентските правомощия в държавното управление. В неговите ръце ще са съсредоточени, както функциите на държавния глава, така и тези на министър-председателя. Изпълнителната власт ще е съсредоточена в президента, а законодателната – в парламента. Президентската република създава благоприятни предпоставки за съсредоточаване в ръцете на президента големи пълномощия, което стабилизира държавната власт. Това е крайно необходимо за държави, намиращи се в преход.

4. Съкращаване на броя на народните представители. Парламент само от 120 депутати, избрани мажоритарно сред кандидатури, излъчвани от обществени обединения и граждански организации, съюзи и съмишленици, партии.

5. Субсидиите на партиите, плащани от данъкоплатците, се преустановяват. Партийните членове да издържат партиите си с членски внос и чрез създаване на финансова независимост и устойчивост.

6. Президент, депутати и държавни висши ръководители да се избират мажоритарно, пряко от народа.

7. Право на глас да имат български граждани, завършили средно образование и с платени данъчни задължения към държавата. Доказателство за еволюцията на човешкото същество в 21 век е неговата култура и образователен ценз.

8. Въвеждане на аналитична система за подредба, контрол и отстраняване на несъвършенствата в целия масив от закони в България чрез кръстосана съпоставка, синхронизиране и осъвременяване на законодателството.

9. Задължителен психотест и тест за интелигентност за всяка една позиция в управлението на държавата.

10. Свикване на референдуми по всеки важен национален въпрос.

11. Въвеждане на електронно гласуване с биометрични данни.

12. Въвеждане на електронно правителство и електронен парламент.

13. Ясно застъпени задължения на българските граждани, освен техните права.

14. Драстични промени в раздел съдебна власт, министерски съвет, конституционен съд с постановки, работещи в полза на хората, а не срещу обществото.

15. В електронната и хартиена бюлетина при провеждане на избори задължително да има снимка на лицето кандидат, за да няма повече 15-ти стана първи с грешка.

Смятам, че в България бяха приложени всички варианти на смесена система, на пропорционална система и те не дадоха добър резултат. Затова трябва първо да се даде възможност на хората да гласуват за чисто мажоритарна система. Практиката с чисто мажоритарен вот е добре позната. Така се избират кметове, така се избира и президентът. Това е един прост и ясен избор, който дава възможности за търсене на персонална отговорност.

Не е време за битки с Русия, САЩ и Европа.

Време е за обединение на мислещия и милеещия за България народ!

Цвета Кирилова