Всички политици си взеха евтини апартаменти, с една заплата само от политика станаха милиардери

Строят….апартаменти с персонални асансьори…за себе си!

Не България, апартаменти си строят!

Видими резултати? Да видим:

– По време на управлението на ГЕРБ са затворени 420 училища и са построени 431 джамии;

– 1,5 млн. работещи бедни и 2,3 млн. пенсионери, едва преживяващи с пенсия от 200 лв.- много под сумата, нужна, за оцеляване, която според данните към момента е 607 лв.;

– Държавен дълг – 27,3 млрд. лв., което е над 29% от БВП.;

– Издръжката на един бежанец е минимум 500 евро на месец. Пенсионерите – 200 лева пенсия за 40 години работа;

– За 10 години управление на ГЕРБ, видимите резултати са половин милион души намаляване на населението. Тук не се включват стотиците хиляди, които работят за постоянно извън територията;

– Всяко второ дете, родено в България, не е българче и българският не е майчиният му език;

– Днес в България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование, като е възможно тази бройка да е много по-голяма;

– Инвестира се в магистрали и строителство, а не в хора. Подготвя се територията за заселване от други;

– Избиха се животните в Странджа и се ликвидира по всякакъв начин животновъдството в България;

– Обществените поръчки се печелят само от сателитни фирми на ГЕРБ;

– Всяка построена магистрала или път след няколко месеца се налага да се ремонтира – с нова обществена поръчка;

– Армията е съсипана, въоръжение на практика няма;

– Най-печелившите бизнеси на Територията са проституцията и политиката, като някои от най-печелившите кадри успешно съчетават и двете професии;

– Икономика почти няма, работи се на ишлиме за чужди пазари при мизерно заплащане на труда;

– Полезните изкопаеми са отдадени всички на концесии, златото и природните ресурси се изнасят на безценица, а почвата, водата и въздухът се замърсяват;

– Всички образовани млади хора отиват да работят в чужди държави;

– Има повече българи извън България, отколкото на територията.

– Всички политици си взеха евтини апартаменти, някои – къщи в Барселона, с една заплата само от политика станаха милиардери.

– Народът духа глухарчета!

ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ! ВСИЧКИ ГИ ВИЖДАМЕ!

Елена Гунчева, Фейсбук