Всяка нова инициатива на властта е поредния хап илюзия, с която се цели да се увековечи властта на мутрите

Който участва в избори в тази държава, извършва престъпление, защото „изборите” легитимират властта на мутрите и той им става съучастник.

Който плаща данъци на тази държава, извършва престъпление, защото държавата е заграбена от мутрите и той ги подпомага финансово.

Който съблюдава законите на тази държава, извършва престъпление, защото законите толерират властта на мутрите и той им става съучастник.

Който гледа медиите в тази държава, извършва престъпление (спрямо себе си), защото се оставя да бъде манипулиран от мутрите.

Който се учи в тази държава, извършва престъпление (спрямо себе си), защото се оставя да бъде зомбиран от мутрите.

Който си плаща здравните осигуровки в тази държава, извършва престъпление (спрямо себе си), защото се оставя да бъде заблуден, че няма да плаща допълнително на мутрите.

Който си плаща социалните осигуровки в тази държава, извършва престъпление (спрямо себе си), защото се оставя да бъде унизително зависим от уродливата власт на мутрите.

КОЙТО ЖИВЕЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА, ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ЗАЩОТО НЯМА ДРУГ НАЧИН ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, освен да бъде съучастник на мутрите.

Народе, в теб е Съвестта, Доблестта и Отговорността да промениш тази действителност! Властта няма да го направи, защото те са тези, които са те довели до този хал – мутрите!

Всяка нова инициатива на властта е поредния хап илюзия, с която се цели да се увековечи властта на мутрите.

Навярно вие очаквате да видите мутрите с бухалките в ръце ходещи разкрачено по улиците? О, не! Тях ще ги видите с „белите якички“ по екраните на телевизиите, представители на банки и корпорации, министри и депутати, преуспели „бизнесмени“, всички заграбили народното богатство. Те ще ви кажат, че да си беден, си виновен единствено ти! Те ще ви кажат, че „демокрацията“ е свобода, при която свободно можеш да умреш от глад и студ! Но… умираш „свободен“!

Ради Чухлев, Фейсбук