За ден правителството на Бойко изхарчи 3 милиарда лева

На днешното си заседание правителството направи разходи за общо 2.9 млрд. лв.

За част от парите бе взето решение да се отпуснат веднага по бюджетите на различни министерства и държавни агенции, а за друга част от средствата бяха поети ангажименти да бъдат предоставени през идните месеци, информира Economic.

Повече от половината от общата сума – 1.4 млрд. лв. – ще бъдат използвани за строежа на последните 89 км от автомигастрала „Хемус“ – до с. Белокопитово. След завършването им магистралният път до Варна ще бъде готова напълно, а според плана на правителството това ще се случи през 2024 г. Както и при 134-километровият участък от „Боаза“ до пътя Русе-Велико Търново, и сега за изпълнител без търг се назначава държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД. Тя от своя страната наема подизпълнители, като по този начин те също не минават през търгови процедури.

Беше поет ангажимент за предоставяне на 824 млн. лв. за превантивно, текущо и зимно поддържане и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. Дейностите по това перо ще са със срок на изпълнение 60 месеца и ще се извършват в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за съответната година. С 351 млн. лв. бе увеличен максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от министерството през тази година. Промяната се налага поради извършено авансово плащане за изграждането на магистрала „Хемус“ през септември 2019 г. на „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ получи 280 млн. лв., с които до края на годината да бъдат разплатени строително-ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа.

До 49.4 млн. лв. бяха отпуснати за финансиране на Националното тол управление за 2019 г. Те са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от началото на годината на база фактическо изпълнение. Средствата са предназначени за текущи и капиталови разходи, т.е. за възнаграждения на персонала, поддръжка на сгради и автомобили и за придобиването на материални активи.

На днешното си заседание правителството също така одобри 34 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за тази година. Средствата ще се използват за „плащания за персонал по бюджета на МВР за настоящата година“.

8.8 млн. лв. пък бяха отпуснати на българските общини, за да изплатят обезщетенията на персонал от сферата на образованието, съкратен през месеците септември и октомври тази година.

3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за тази година ще бъдат използвани за закупуване на медицинска апаратура, свързана с дооборудване на операционни зали за извършване на чернодробни трансплантации и проследяване на пациенти в клиниката по реанимация на Военномедицинска академия.

2.1 млн. лв. допълнителни разходи бяха одобрени за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции. Решението е във връзка с предоставена информация за приключили съдебни производства, довели до пълна или частична отмяна на решения за налагане на финансови корекции, в резултат на което управляващите органи дължат възстановяване на суми на бенефициенти по оперативните програми за програмен период 2007-2013 г.

Източник: Petel.bg