За една елементарна, опростена до най-ниско ниво биологична конструкция, притежаваща първичните белези на хуманоидите

Една елементарна, опростена до най-ниско ниво биологична конструкция, допусната по неизвестно какви или само предполагаеми причини до високите върхове на властта – изпълнителна, законодателна и съдебна, съдържа в себе си огромна унищожителна сила.

Тя не се измерва в тротилов еквивалент. Невъзможно е да се измери и в перспектива, защото никой не може да изчисли поразяващата мощ на тая сила, която ще си проличи при появата на следващите поколения и техните потомци.

Тая биологична конструкция притежава първичните белези на хуманоидите, но вторичните белези (човечност, човеколюбие, родолюбие, чувство за отговорност, съчувствие към страдащите и онеправданите и т. н.), просто се маркират с крещящо отсъствие. Няма ги. И това е.

Не бива да се подценяват и вторичните ефекти от разрушителното въздействие на елементарната биологична конструкция, добрала се до върховете на властта незнайно на каква цена и по какъв начин.

Странно е, че тоя сюжет се разиграва пред очите на многомилионна публика за трети път, а публиката нехае и не бере поуки от предишните два пъти. Това е странно и безнадеждно трагично. И още по-печална е действителността, когато приемем за нормално и естествено да фалшифицират действителността, която обитаваме с имитации, лъжи и измами, свалени от предизборните плакати и билбордове на едни съвършени лъжци.

Любо КОЛЬОВСКИ, Фейсбук