За съжаление, освобождението ни пак ще дойде отвън

За съжаление, освобождението ни пак ще дойде отвън.

Дали разследването в Барселона, дали по акт “ Рико“ – ще започне разплитането на нашия Гордиев възел който като че ли не искаме да разсечем.

Партии и движения организират собствени протести, водени от егото на лидерите си, които напоително обясняват, че не искат властта заради самата власт, а от любов към България и българския народ.

Истинското родолюбие не е разменна монета. Бъдещето не е ничий приоритет. Няма най- добри. Няма по и най патриоти.

Има цел и смисъл. Има приоритети.

В основата на всеки успех е преодоляването на егото, компромиса, подчиняването на малките цели в името на общата голяма цел.Само тогава лидерите ще докажат, че не те, а България е важната.

Тогава ще им повярвам.

Дотогава – оставам на позиция, че всеки, участвал в управлението в една или друга форма иска власт за себе си и собственото си благоденствие.

Надявам се времето да ме опровергае….

Румяна Ченалова, Фейсбук