Заемите ще ги плащаме ние! Затова и трябва да си кажем исканията как да бъдат разпределени

АЗ ПИТАМ:

Десет милиарда лева заем за какво ще се използват?

Досега не разбрах да има разчет какви икономически мерки ще се предприемат и какво точно ще струват. Май освен мен и други не са разбрали. Защото и досега взетите от началото на годината 400 милиона лева заем разбрахме ли за какво се използваха?

Заемите ще ги плащаме ние! Затова и трябва да си кажем исканията как да бъдат разпределени. Защото ние сме нещо като поръчител на кредита. След като държавата го взема и го харчи, а ние плащаме!

Призовавам да не се приема това решение за актуализация на бюджета преди точен финансов разчет за какво ще се използват и най-вече да се приеме след като приемат АДЕКВАТНИ икономически мерки, които да позволят на хората и икономиката да оцелеят, докато управляващите се начудят!

Адв. Елена Гунчева, Фейсбук