Започна се! EVN поиска поскъпване на тока с около 7% от юли 2018

Спазвайки процедурата на КЕВР, EVN България внесе искане за повишаване цените на електро- и топлоенергията за своите клиенти през следващия ценови период.

Ако това се приеме от регулатора, ще важи от юли 2018 г. до юни 2019 г., съобщиха от дружеството.

В случай че КЕВР одобри заявленията за цени на електроенергия, то дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България биха се променили както следва:

-повишаване на дневната тарифа с 6,9% от сегашните 0,17675 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,18899 лв./кВтч. (без ДДС)

-повишаване на нощната тарифа с 5,4% от сегашните 0,10043 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10586 лв./кВтч. (без ДДС).

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 3,39 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 50,86 лв. на 54,25 лв.

Одобрението на заявените цени от страна на КЕВР ще осигури на компанията краен снабдител EVN България Електроснабдяване разходите, с които да изпълнява лицензионните си задължения за обслужването на над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България.

Заявените цени са калкулирани и на база отчетения оперативен разход на мрежовата компания “Електроразпределение Юг” за 2017 г. заедно с процента на инфлацията. По отношение на заявлението за цени на EVN България Топлофикация от 1 юли 2018 г. компанията предлага поскъпване на цената на топлинна енергия с 1,76% от 82,91 лв/МВтч (без ДДС) на 84,37 лв/МВтч (без ДДС). Така клиентите на дружеството ще плащат по-скъпи ток и парно от лятото.

Източник: Дир.бг