Защо е безсмислено да се гласува? Ако играем по законите, което ще рече – по техните правила, сме прецакани

Защо е безсмислено да се гласува:

1. „Представителната“ „демокрация“ е мъртво-роден строй, измама и параван на олигархията. Аморално и престъпно е да се участва в такава измама.

2. Дори да допуснем, че 1 не е така, а има шанс за позитивна промяна, то… все пак всички парламентарно представени партии са клонове на терористичната корпорация БКП. Т.е. гласувате за едно и също.

3. Дори да допуснем, че 2 не е така, а някоя автентична партия пробие над 4-те процента, то започват схеми с наддаване, натягане и подкупване за коалиране със спечелилия клон на БКП. Т.е. съпротивата да се премахне чрез абсорбиране в статуквото. А предизборните обещания… естествено не се спазват.

4. Изборните резултати е твърде възможно да се фалшифицират. Щом е така, вече става напълно безсмислено да се участва.

5. Иззад целия политически театър на „представителната“ „демокрация“ съществува едно още по-силно задкулисие (олигархия), което дърпа конците на политическите пионки и срещу което със законови средства и зачитайки стриктно правилата на институциите не можем да се борим. Тези същества се поставят над законите, които самите те са писали и те контролират институциите, уж „съблюдаващи“ спазването им.

Извод: трябва да се намери по-хитър начин за противопоставяне в сравнение с правене на партии, агитации, гласуване и т.н. Ако играем по законите, което ще рече – по техните права, сме прецакани.

Добрил Русев, Фейсбук