Защо не можем да стигнем румънците?

България поиска от Франция еврофондове, а Румъния – инвестиции.

Докато Румъния отбелязва най-високия растеж на икономиката в Европейския съюз и съответно рекорден брой привлечени инвестиции, България остава на опашката и по двата показателя.

През 2017 година инвестициите в България са на исторически ниски нива. За първите пет месеца на годината страната е привлякла около 120 млн. евро, което е с над 400 млн. евро по-малко в сравнение с 2016 година. Преките инвестиции през 2016 година са 702 млн. евро, като за тази година прогнозата е за около 400-500 млн. евро.

За сравнение съседна Румъния регистрира най-високи нива на икономически растеж за 2016 г. сред държавите-членки на ЕС, а преките чуждестранни инвестиции достигнаха рекордни стойности в годините след кризата. БВП на Румъния бележи ръст от 4,8% – най-високи нива от 2008 г. насам, когато глобалната финансова криза постави началото на тежка рецесия в страната. Вложенията на чужди граждани в румънската икономика са на стойност почти 4.1 млрд. евро, което е с 18% повече от предходната година, показват данните на Румънската централна банка.

Разликата е, че България поиска от Франция еврофондове, а Румъния привлича от Франция инвестиции. В България се говори само за еврофондове, защото те са основен доход за политиците, а не се прави нищо за привличане на инвестиции. В България управляващите се интересуват главно от кохезионните фондове, а в Румъния – от инвестиции. В Букурещ имаше преговори в областта на военната индустрия да се сглобяват френски самолети в Румъния. А френската автомобилна група Renault постига рекордни резултати в инвестициите и продажбите на Dacia.

Инвестициите са големият проблем на българската икономика и затова е последното място на България в ЕС по почти всички икономически показатели. През последните години в България се гледа на ЕС само като на донор за еврофондове, а не като източник на преки инвестиции. Икономическата ни политика не може да бъде сведена само до усвояване на еврофондовете.

Фактът, че у нас има твърде малко преки инвестиции ни пречи да се движим ускорено. България изостава в начина на привличане на инвестиции, защото не предлага благоприятна бизнес среда. Еврофондовете не трябва да са самоцел, но България за съжаление следва погрешна икономическа политика.

Румен Гълъбинов, streetwatch.bg