Здравната система виновна за смъртта на над 20 000 българи на година

Всяка година стотици хиляди души в Европейския съюз умират заради неадекватна здравна система, като България е на едно от челните места в тази негативна статистика.

През 2014 година в ЕC са починали близо 1.7 милиона души до 75-годишна възраст, сочат данните на Евростат, цитирани от medicalnews.bg.

Смъртта на една трета от тях, или на около 560 000 души, се счита за ненавременна и би могла да бъде предотвратена при наличие на по-качествена здравна система. Тази статистика изглежда стряскащо, особено на фона на постоянно увеличаващите се разходи за здравеопазване във всички европейски страни.

В челото на тази негативна класация е Латвия с близо 332 случая на предотвратима смърт на 100 000 население (или 47% от общия брой на починалите до 75 години), следвана от Румъния – с близо 320 случая на 100 000 души и Литва с малко над 300. България е на четвърто място, като предотвратимите смъртни случаи са близо 43% от общия брой починали до 75-годишна възраст, което прави 290 случая на 100 000 население или общо 20 225 души, които е могло да бъдат спасени при наличие на по-добре работещи здравни системи.

Най-тревожна е констатацията, че България е единствената държава в ЕС, която не само че не бележи подобрение по този показател, а тъкмо напротив – за времето от 2011 до 2014 г. той се увеличава. При всички други страни, включително за ЕС като цяло, тенденцията е към намаляване.

Изводът от всички тези данни е, че здравната ни система не работи достатъчно добре. Средствата, изплатени от НЗОК за 2014 г. спрямо 2011 г., са с над 700 милиона лева повече и въпреки това, сме в ситуация на увеличаваща се смъртност, дължаща се на неуредици в здравната ни система. Това показва, че средствата не достигат и не се изразходват правилно. Факт, който допринася за задълбочаването на и без това значителните здравни неравенства между България и развитите страни от ЕС.

С най-добри показатели е Франция – 78 случая на предотвратима смърт на 100 000 души население или 24% от общия брой починали до 75-годишна, следвана от Люксембург и Холандия с по 87 случая на 100 000 души население.

Показателят предотвратима смъртност в голяма степен характеризира ефективността на използване на ресурсите в здравеопазването и все още съществуващите дълбоките неравенства между отделните държави. Равенството в здравеопазването е свързано със създаването на еднакви възможности за здраве и със свеждане на различието в здравето до неизбежния минимум. Колкото повече средства се отделят за здравеопазване в една държава, толкова по-малко трябва да са предотвратимите смъртни случаи. Това до голяма степен обяснява факта, че лидери са Франция, Холандия и Люксембург, които са от страните с най-високи бюджети за здравеопазване в ЕС.

Неочаквано обаче, Германия, която е в топ 5 на страните в ЕС по отношение на разходи за здравеопазване, се нарежда на едва на 12 място, с показатели сравними например с тези на Ирландия и Финландия, които разполагат с по-скромни здравни бюджети. Това е знак, че в Германия бюджетът за здравеопазване, макар и доста голям, или не е достатъчен или не се изразходва по начин, гарантиращ опазване на живота на спешните случаи в максимална степен. Още повече, че през 2014 г. това е страната с най-голям абсолютен брой предотвратими смъртни случаи в ЕС (87 003 души).

Автор: Боян Игнатов, докторант УНСС, Списание МД

Източник: skener.news