Знаете ли колко струва издръжката на партиите на българския данъкоплатец?

Честито на данъкоплатците!

Да живеят данъкоядците!

Знаете ли колко струва издръжката на партиите на българския данъкоплатец?

Знаете ли, че избирателят може и да не е данъкоплатец, тоест никога да не плаща данъци, но по закон има право да гласува?!

Може ли един нелоялен и ценичен към портфейла на обществото гражданин да определя бъдещите политики и да избира свои представители, които възнаграждава с власт?

Според Вас, какви представители в национални и извъннационални институции би избрал същия този безпардонен избирател, който не е отговорен към сметките на семейството?

И, ако българската Конституция позволява на съвестния данъкоплатец да упражни правото си да не гласува, но в същото време този прецизен човек е изряден към бюджета на обществото, кой реално заплаща масрафа на избирателя маратонец, който не е данъкоплатец и не е отговорен към бюджета?

Може ли човек, който саботира работата на държавата чрез своята неграмотност и нелоялност, да избира свои представители в Народното събрание на България и съответно в Народното събрание на Европа?

Такива хора са избиратели – камикадзета, те взривяват устоите на държавата, защото избират огледални на себе си представители, с еднакви на възприятията им за света етични, морални, образователни и културни характеристики.

Честито на данъкоплатците!

Да живеят данъкоядците!

Колко още да чакаме?

На мен взе да ми писва…

Искам:
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО
ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛЕКТРОНЕН ПАРЛАМЕНТ
ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ
МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ
СЪВРЕМЕННА КОНСТИТУЦИЯ
120 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ СУБСИДИИ
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРИ

За да се интегрира в състава на единна Европа, България трябва се намира в развита фаза на реализация на концепцията и да притежава съвместим с общоевропейския интерфейс на държавно управление.

Определение за електронно правителство:

Електронното правителство (Electronic government) е организация на държавно управление на база електронни средства за обработка, предаване и разпространение на информация, включваща:

– Предоставяне на услуги и информиране за дейността на държавните органи на всички категории граждани с помощта на електронни средства;

– Нов модел на държавно управление;

– Преобразуване дейността на правителството;

Правителство, в което цялата съвкупност от вътрешни и външни връзки и процеси се поддържа и обезпечава от съответните информационно – комуникационни технологии;

Електронното правителство не само сервизира властта, но и я прави прозрачна;

Всяка стъпка, която тя предприема става незабавно известна на обществеността;

Компоненти на електронното правителство:

Единна информационна инфраструктура и единно информационно пространство за органите на държавно управление.

* Данни необходими за вземане на оптимални решения;

* Модели за прогнозиране и вземане на решения;

* Автоматизация на административните бизнес-процеси;

Интерфейси и средства за достъп до информация, осигуряващи откритост и прозрачност на държавното управление;

Защита на информацията и информационна сигурност;

Предимства на електронното правителство:

– Гласност при приемане на държавни решения и прозрачност на властта;

– Прозрачност и привлекателност на икономиката за инвестиции;

– Достъпност на всички държавни нормативни актове;

– Съкращаване на разходите за скъпоструващ държавен апарат, вследствие на реформите;

– Оптимизация на системата за държавни покупки;

– Улесняване ежедневието на гражданите и бизнеса;

Основни принципи на електронното правителство:

– Електронното правителство работи 24 часа в денонощието;

– Осигуряване на максимална простота и удобство при взаимодействие;

– Единни технически, взаимообвързани помежду си стандарти;

– Вслушване в мнението на гражданите;

– Предлагани информационни услуги от електронното правителство;

Напълно електронизирана се счита административна услуга, тогава, когато онлайн взаимодействието е възможно на всеки от четирите последователни стадия от нейното реализиране:

Информиране (предоставя се информация относно административната услуга);

Едностранно взаимодействие (осигурена е възможност за зареждане формите на документите);

Двустранно взаимодействие (осигурена у възможност за обработка формите на документите, включително и автентификация);

Провеждане на транзакция (електронна реализация на някаква операция).

Видове услуги на електронното правителство:

За по детайлен анализ на множеството административни услуги те се разделят на четири функционални групи:

– Плащания;

– Услуги, при които финансовите потоци са насочени от гражданите и бизнеса към правителството (данък печалба, данък общ доход, обществено осигуряване и т.н.);

– Регистрация;

– Услуги, свързани с оформяне обектни или персонални данни, като резултат на административни задължения (регистрация на фирма, регистрация на автомобил и т.н.);

– Предоставяне на добавки;

– Услуги, позволяващи на гражданите да получава преимущество или печалба в замяна на това, че са изпълнили задълженията си към държавата (работа, социална защита, медицински услуги и т.н.);

– Издаване на разрешения и лицензи;

– Документи, издавани от държавните и общински органи (персонални документи, разрешения за строителство и т.н.).

Пример:
Интернет гласуване (Internet vote)

Различни форми на гласуване – от изучаване на общественото мнение, през референдуми, до политически избори, провеждани чрез Интернет.
Избирателят получава на съответния Web сайт електронен бюлетин и гласува. Валидността на бюлетина се гарантира чрез цифров електронен подпис.

Цвета Кирилова, Фейсбук