Зъболекаритe в България: Готови сме при призив, доброволно да се включим като лекари за овладяване на пандемията

От Българският зъболекарски съюз (БЗС) изпратиха отворено писмо до всички институции във връзка с епидемията от COVID-19.

В него зъболекарите заявяват, че членовете на БЗС, дипломирани магистри, лекари по дентална медицина, издържали всички медицински и дентални изпити, са 10 000 и много от тях, при призив, доброволно ще се включат като лекари за овладяване на пандемията, пише Novini.bg.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

Българският зъболекарски съюз (БЗС) в съответствие с прерогативите, вменени на БЗС в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и Устава на БЗС, в унисон със създадената висока епидемиологична опасност и взетите национални извънредни мерки ви обръща внимание за сериозните проблеми и изконните права, които лекарите по дентална медицина (ЛДМ) и целия бранш на извънболничната дентална помощ изпитват и напълно закономерно настояват да се решат целесъобразно и ефективно.

Следвайки логиката на процесите и проблемите обръщаме вашето внимание за следното:

I. Денталната помощ, като солиден специализиран дял на първичната извънболнична помощ, функционира като един лично инвестиран и частно издържащ се сектор, изпълнява държавна задача за осигуряването денталното здраве в реално време и в съответствие на изискванията на епидемиологичната обстановка.

– ЛДМ извършват своята дейност, спазвайки стриктно противоепидемичните мерки, въз основа на тяхната подготовка и съвест. Въпреки практическата невъзможност за доставки чрез закупуване на съответните лични предпазни средства, материали и медикаменти, които в следствие на създалата се обстановка са с явно спекулативни цени.

– Предвид необходимостта от нормативно функциониране на денталната помощ, като един неотменим сериозен дял от доболночната помощ се налага в спешен порядък да се вземе съответното държавно решение – практикуващите ЛДМ в регистрираните лечебни заведения за дентална помощ да бъдат възмездно снабдени в противоепидемичен порядък в извънредни мерки от МЗ със съответния набор от антисептични и противоепидемични средства в достатъчен обем (индивидуални предпазни средства, дезинфектанти и др.).

– БЗС и районните колегии на БЗС имат готовност да помогнат в определяне вида и обема и разпределението на отпусканите извънредни и посочените по-горе средства – още на 09.03.2020 се събра спешно щаб, в който участваха председателя, главния секретар, зам.-председателите на БЗС, председателя на Контролната комисия на БЗС и председателя и главния секретар на УС на Столична РК на БЗС.

II. Има един много сериозен и щекотлив въпрос, които следва на правителствено ниво да обхване и мерките, подпомагащи последващия сериозен финансов колапс на малкия и среден бизнес, и притежаващият същите тези характеристика – дентален бизнес.

– Създадената извънредна ситуация и призивът за социална изолация водят до неизбежен колапс и последващ фалит на дентални лечебни заведения, предвид техния частен самоиздържащ се от дейности и оборот на пациенти характер. Характерното за денталната помощ по задължително здравно осигуряване и тази на частният пазар е базирана на заплащане на изпълнена лечебна дейност, а не на принципа на брой записани пациенти (капитационен принцип).

– По примера на европейските държави, които не са пренебрегнали подпомагането на денталната помощ, нашата държава чрез своите финансови и отраслови органи следва, тогава, когато реши да подпомогне малкия и среден бизнес, които са признати за базисни икономически субекти (осигуряват 12% от БВП на Европейския съюз), да включи непременно в тях и ДЕНТАЛНАТА ЛЕЧЕБНА ПОМОЩ.

– БЗС има експертният потенциал да подпомогне органите изготвящи ресурсните мерки за определяне включването на денталната помощ в достатъчен и прецизиран размер.

III. Ако пандемията от COVID 19 се разрасне, институциите в държавата не трябва да забравят, че членовете на Българския зъболекарски съюз, дипломирани магистри, лекари по дентална медицина, издържали всички медицински и дентални изпити, са 10 000 и много от тях, при призив, доброволно ще се включат като лекари за овладяване на пандемията.